• Nguyễn Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp C1
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học Sư Phạm
 • Vũ Ngọc Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp C1
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học Sư Phạm
 • Nguyễn Thu Cúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp B3
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học Sư Phạm
 • Đặng Thị Ngần
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp B3
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học Sư Phạm
 • Trương Thị Mơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp B2
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học Sư Phạm
 • Nguyễn Thị Kim Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp B1
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học Sư Phạm
 • Đặng Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp A3
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học Sư Phạm
 • Bùi Thị Ngọc Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp A3 - Ủy viên ban chấp hành chi đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học Sư Phạm
 • Ngô Thị Hảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp A2
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học Sư Phạm
 • Đỗ Ngọc Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp A2
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học Sư Phạm
 • Nguyễn Thiên Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp A1
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học Sư Phạm
 • Đinh Thị Xuân Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp E - Ủy viên ban chấp hành chi đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học Sư Phạm
Tin tức mới nhất
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 33
Tháng trước : 1.261