• 18199140_1831375130448221_1755160629097926035_n
 • 3d16c1fe5420b77eee31
 • 1c89106185bf66e13fae
 • 9216bbe0ef170c495506
 • 46059efb0b25e87bb134
 • 9133d4445ec9bd97e4d816
 • 340908f79d297e772738
 • a53cabc5fc321f6c462383
 • aa01f5d5622a8174d83b55
 • b5e5b9392ec6cd9894d7
 • 3e7fd8dfa30e4050191f29
 • 6fc93c7edd543e0a674590
 • ca39af1cb39c50c2098d
 • cb28c9bdd63d35636c2c56
 • 7d338a10b8255b7b0234
 • 9d3ff23d0517e649bf06
 • 02c97f3afc101f4e4601
 • 10eee24b1561f63faf7058
 • 9f822aa2cb8828d6719960
 • 17d028014ad6a988f0c7
 • 18d3e017db22387c613342
 • 23c48551fe801dde4491
 • 36fe3fe602d3e18db8c281
 • 85dfac9a43b0a0eef9a117
 • 465ce995d2a031fe68b115
 • 524a877f6655850bdc4464
 • 1403bf148221617f383093
 • 7955546bbb41581f015057
 • 9133d4445ec9bd97e4d857
 • 1722701415c5f69bafd453
 • 9216bbe0ef170c49550683
 • 2112288616b3f5edaca293
 • bbb1129cf3b610e849a715
 • b6b920faaad0498e10c119
 • b8ec59366503865ddf1228
 • bc7ffd5cf88b1bd5429a32
 • dcbf7bf62c01cf5f9610
 • bd6e13fe2dcbce9597da
 • e25a2eaf1c9affc4a68b
 • f65a418a235dc003994c79
 • eadffd44f9931acd438216
 • e065e2a0c504265a7f15
 • a291fe4fd9eb3ab563fa
 • 935ed4d59271712f2860
 • f028f321d78534db6d9424
 • 740e57de707a9324ca6b
 • 62d083d4a770442e1d61
 • 24ef72f1440cbc52e51d_2d202b7940
 • 12b38cadba50420e1b41_e1a48648ee
 • 895f4075538cabd2f29d_46524fdd82
 • 3023e83cdec1269f7fd0_68a77dd953
 • 8005101d03e4fbbaa2f5_c11207e27e
 • 474e7af5b90741591816_63df4d3d27
 • 1e7a1ad7224bd915805a_-_Copy_6cdb351551
 • 0b05f6acce30356e6c21_bac64b929f
 • 0b05f6acce30356e6c21_-_Copy_03eef44aa3
 • 1e7a1ad7224bd915805a_411d3b6c88
 • 3a79ebdcd340281e7151_5115d61c09
 • 7de5364f0ed3f58dacc2_90ec52ac46
 • 7f87f72dcfb134ef6da0_074ffb4a52
 • 468dff25c7b93ce765a8_2499e1f26d
 • 920f8eabb6374d691426_67e59646a7
 • 817d1fd0274cdc12855d_6372a579df
 • a4da6b7553e9a8b7f1f8_33a21925e0
 • c7d78978b1e44aba13f5_43d8a6d6d2
<a href="/goc-phu-huynh" title="Góc phụ huynh" rel="dofollow">Góc phụ huynh</a>

THỊT NGAN, THỊT LỢN XÀO MĂNG TÂY, CÀ RỐT

17/01/2022  40
Trường Mẫu giáo Số 5 gửi tới phụ huynh video gợi ý chế biến món ăn: Thịt ngan, thịt lợn xào măng tây, cà rốt. Chúc các con ăn ngon miệng và ăn hết suất.
Tin mới cập nhật
Hoạt động kết nối LQVH: Thơ “Bé và mẹ” - Lớp MGB C2 (18/01/2022)
Tài liệu hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc người bệnh Covid-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà (17/01/2022)
THỊT NGAN, THỊT LỢN XÀO MĂNG TÂY, CÀ RỐT (17/01/2022)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI KHỐI MẪU GIÁO NHỠ TUẦN 03 THÁNG 01 NĂM 2022 (17/01/2022)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ TUẦN 02 THÁNG 01 NĂM 2022 (17/01/2022)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI KHỐI NHÀ TRẺ TUẦN 03 THÁNG 01 NĂM 2022 (17/01/2022)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI KHỐI MẪU GIÁO LỚN TUẦN 03 THÁNG 01 NĂM 2022 (17/01/2022)
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 141
Hôm qua : 52
Tháng trước : 3.477